การดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อม

การดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อม

การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองเสื่อม ผู้ป่วยสมองเสื่อมมักมีปัญหาด้านความสามารถของสมอง (cognitive function) ปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ จึงทำให้ต้องมีการช่วยเหลือดูแลด้านกิจวัตรประจำวัน เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต โดยผู้ป่วยต้องพึ่งพาผู้ดูแลและครอบครัวเป็นอย่างมาก การจัดการการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจึงมีความซับซ้อน โดยมีภาพรวมของการดูแลดังต่อไปนี้

1.การดูแลสุขภาพโดยทั่วไป จำเป็นต้องอาศัยการประเมินอย่างครอบคลุมและเป็นองค์รวม คือปัญหาทางกาย ทางสมอง และจิตใจ รวมถึง ครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐานะ

2.การดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวัน มีหลักดังนี้

– ผู้ดูแลควรทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยอย่างมีอารมณ์สนุกสนาน ไม่ตึงเครียดหรือใช้อารมณ์

– มีการพูดคุยกับผู้ป่วยเป็นระยะ อธิบายสั้นๆเป็นระยะให้ผู้ป่วยฟังว่ากำลังทำอะไรอยู่ สอบถามถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้ป่วยว่าต้องการให้ทำอย่างไร

– พยายามให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือตนเองหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวัน เช่น ถามผู้ป่วยว่าจะใช้สบู่ใดในการอาบน้ำ อยากสวมเสื้อผ้าชุดใด พยายามอย่าให้ต้องคิดตัดสินใจที่ยากเกินไป

– คอยสังเกตว่าวิธีการดูแลอย่างไรที่ผู้ป่วยชอบและไม่ชอบ

– มีอารมณ์ขันและมีความยืดหยุ่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจทำให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกินการกระอักกระอ่วน เช่น ผู้ป่วยกลั้นการขับถ่ายไม่ได้

– จัดรูปแบบการดูแลที่สม่ำเสมอ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา


บทความโดย บ้านอุ่นใจรัก :ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ,สถานดูแลผู้สูงอายุ,รับดูแลผู้สูงอายุ,รับดูแลผู้ป่วยพักฟื้น,บ้านพักผู้สูงอายุ,เนเซอรี่ผู้ป่วยอัมพาต,ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม,ศูนย์รับดูแลผู้ป่วยสูงอายุ,สถานดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ,ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน,สถานที่ดูแลคนชรา,โรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ