ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านอุ่นใจรัก ดูแลผู้สูงอายุ

เพราะคุณภาพคือสิ่งที่ต้องการ
ความปลอดภัยคือความห่วงใยที่ให้
เราเชื่อว่าถ้าเราทำสิ่งใดด้วยใจ
ภายใต้ความสุขและสนุกในสิ่งนั้นๆ
ย่อมมีคุณค่าเสมอ
ขอบคุณนะคะที่ให้พวกเราดูแลบุคคลอันเป็นที่รัก @ บ้านอุ่นใจรัก เนอสซิ่งโฮม

%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8